Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 08.06.2017

Typ: ostatné
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa
08.06.2017 /štvrtok/ o 18:00 h
v zasadačke Obecného úradu Ružindol.

PROGRAM:

1.   Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov

2.   Kontrola uznesení

3.   Správa o výsledkoch ukončených kontrol ku dňu konania OZ a návrh Plánu kontrolnej

      činnosti HK na II. polrok 2017

4.   Záverečný účet obce za rok 2016

      - správa audítora

      - stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu

      - výročná správa obce Ružindol za rok 2016

5.  Rôzne

6.  Diskusia

7.  Záver

 Ing. Vladimír Púčik

                                                                starosta obce


Vytvorené: 5. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 17. 8. 2017 18:07
Autor: