Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ - 14.06.2018

Typ: ostatné
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa14.06.2018 /štvrtok/ o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu Ružindol.

PROGRAM:

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie 2. polroka 2018 
  4. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Ružindol na roky 2018 – 2022
  5. Monitorovacia správa k PRO (PHSR) Ružindol za rok 2017
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

                                                                                           Ing. Vladimír Púčik, v.r.

                                                                                                    starosta obce

 


Vytvorené: 11. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2018 16:17
Autor: