Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ - 17.05.2018

Typ: ostatné
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 17.05.2018 /štvrtok/ o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu Ružindol.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
 2. Kontrola uznesení
 3. Správy o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ 
 4. Záverečný účet obce za rok 2017

      - stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu

      - správa audítora

      - výročná správa obce Ružindol za rok 2017

 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Záver

                                                                                  Ing. Vladimír Púčik, starosta obce

                


Vytvorené: 14. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 14. 5. 2018 16:05
Autor: SS