Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

2018

Dodatok č. 2/2017 v VZN č. 2/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Ružindol

Sadzobník poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol

 

2017

VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Ružindol

VZN č. 2/2017 o vylepovaní plagátov na území obce Ružindol

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Ružindol

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Ružindol

 

2016

VZN_1/2016_Zmena_uzemneho_planu_obce

VZN_2/2016_o_nakladani_s_KO_a_DSO_na_uzemi_obce_Ruzindol

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Ružindol

 

2015

Dodatok_1/2015_k_VZN_2/2012

Dodatok_2/2015_k_VZN_2/2012

VZN_1/2015_Trhovy_poriadok

VZN_2/2015_o_mieste_a_case_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky

 

2013

VZN_1/2013_o _urceni_vysky_dotacie

VZN_2/2013_o_mieste_a_case_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_solskej_dochadzky

VZN_3/2013_Prevadzkovy_poriadok_pohrebisk

 

2012

Navrh_dodatku_1/201_ k_VZN_3/2011

Statut_obce_Ruzindol_2012

VZN_1/2012_o_mieste_a_case_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky

VZN_2/2012_o_miestnych_daniach_a_miestnom_polatku_za_KO

Zasady_hospodarenia_s_majetkom_obce_2012

 

2011

Dodatok_1_2010_k_VZN_1/2008_o_mieste_a_zapise_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky

Dodatok_1/2010_k_VZN_1/2009_o_miestnych_daniach

VZN_1/2011_o_podmienkach_drzania_psov

VZN_2/2011_o_mieste_a_case_zapise_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky

VZN_3/2011_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_KO

 

2010

VZN_1/2009_o_miestnych daniach

 

2008

VZN_Sprava_cintorina

 

2006

VZN 1/2006 o poskytovaní dotácií