Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Dodatok č. 2/2017 k VZN č. 2/2016 O nakladaní s KO a DSO na území obce Ružindol

Vyvesené: 7. 3. 2018

Dátum zvesenia: 23. 3. 2018

Späť