Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 2/2016 O nakladaní s KO a DSO na území obce Ružindol

Vyvesené: 31. 10. 2017

Dátum zvesenia: 16. 11. 2017

Späť