Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Návrh Dodatku č. 2/2017 k VZN č. 2/2016 O nakladaní s KO a DSO na území obce Ružindol

Vyvesené: 12. 12. 2017

Dátum zvesenia: 6. 3. 2018

Späť