Obsah

Späť

Návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Ružindol

Vyvesené: 5. 10. 2017

Dátum zvesenia: 15. 10. 2017

Späť