Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky

 

OBEC RUŽINDOL

919 61  Ružindol 130

 

Oznámenie o uložení zásielky

 

Obec Ružindol oznamuje občianke: Martina Salayová, trvale bytom Ružindol, že na Obecný úrad Ružindol jej bola dňa 28.11.2017 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

 

Zásielku si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade Ružindol v pracovných dňoch: 

Pondelok        7:30 – 11:30               13:00 – 15:00

Streda             7:30 – 11:30               13:00 – 17:00

Štvrtok            7:30 – 11:30               13:00 – 15:00

 

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.

 

V Ružindole, 28.11.2017

 

 


                                                                                                            Ing. Vladimír Púčik

                                                                                                                 starosta obce
 

 

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Ružindol od 29.11.2017 do 15.12.2017.

 

Oznámenie o uložení zásielky pdf.

Vyvesené: 29. 11. 2017

Dátum zvesenia: 15. 12. 2017

Späť