Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky

OBEC RUŽINDOL

Ružindol 130

919 61

 

Oznámenie o uložení zásielky

 

Obec Ružindol oznamuje občanovi: Vladimír Poláček, trvale bytom Ružindol, že na Obecný úrad Ružindol mu bola dňa 13.02.2018 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Exekútorský úrad, JUDr. Lukáš Liščák – súdny exekútor, Nám. Sv. Michala 5/A, 920 01 Hlohovec.

 

Zásielku si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade Ružindol v pracovných dňoch:

Pondelok        7:30 – 11:30               13:00 – 15:00

Streda             7:30 – 11:30               13:00 – 17:00

Štvrtok            7:30 – 11:30               13:00 – 15:00

 

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.

 

V Ružindole, 13.02.2018

 


                                                                                                            Ing. Vladimír Púčik

                                                                                                                 starosta obce

Vyvesené: 13. 2. 2018

Dátum zvesenia: 1. 3. 2018

Späť