Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky

 

OBEC RUŽINDOL

Ružindol 130

919 61

 

Oznámenie o uložení zásielky

 

Obec Ružindol oznamuje občanovi: Anton Gomola, trvale bytom Ružindol, že na Obecný úrad Ružindol mu bola dňa 30.04.2018 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dopravných evidencií, Starohájska 3, 917 10 Trnava.

 

Zásielku si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade Ružindol v pracovných dňoch:

Pondelok        7:30 – 11:30               13:00 – 15:00

Streda             7:30 – 11:30               13:00 – 17:00

Štvrtok            7:30 – 11:30               13:00 – 15:00

 

 

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.

 

V Ružindole, 30.04.2018

 


                                                                                                            Ing. Vladimír Púčik

                                                                                                                 starosta obce
 

Oznámenie o uložení zásielky

Vyvesené: 30. 4. 2018

Dátum zvesenia: 16. 5. 2018

Späť