Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parcela č. 733/2

Vyvesené: 8. 3. 2018

Dátum zvesenia: 24. 3. 2018

Späť