Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Pavel Hormann

 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

(ust. § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z.)

 

Obec  RUŽINDOL  týmto

oznamuje

 

Pavel Hörman, nar.: 04.08.1954

 

že dňa  11.01.2018 Vám zrušila trvalý pobyt v mieste Obce Ružindol súpisné č. 34

 

z dôvodu  návrhu vlastníka nehnuteľnosti súpisné č. 34.

 

            Zároveň Vám týmto oznamuje, že od uvedeného dátumu je, v zmysle ust. § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, miestom Vášho trvalého pobytu Obec RUŽINDOL.

 

 

V Ružindole dňa  11.01.2018

 

                                                                                       ______________________

                                                                                            podpis a pečiatka

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu​​​​​​​

Vyvesené: 11. 1. 2018

Dátum zvesenia: 27. 1. 2018

Späť