Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

OBEC  RUŽINDOL

                                 Obecný úrad Ružindol, Ružindol 130, 919 61                         

 

 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

Obec Ružindol - ohlasovňa pobytov na návrh vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti podľa § 7 ods.1 písm. f) zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňa

 

02.05.2018 trvalý pobyt pre

 

Milan Matovič, nar. 05.11.1963,

Mária Matovičová, nar. 15.12.1964,

Katarína Matovičová, nar. 12.4.1987,

Max Veľký, nar. 12.1.2018,

Marianna Dobrovodská nar. 30.7.1984,

Peter Dobrovodský, nar. 20.12.1974,

Lukáš Dobrovodský, nar. 16.12.2005,

Alica Dobrovodská, nar. 15.5.2009

 

na adrese Ružindol súpisné č. 116, 919 61.

 

Miesto nového trvalého pobytu: Obec Ružindol.

 

 

V Ružindole, dňa 02.05.2018

 

 

                                                                                     Mgr. Jana Temniaková

                                                                                  ohlasovňa pobytu Ružindol

     

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené: 2. 5. 2018

Dátum zvesenia: 18. 5. 2018

Späť