Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Aktuality

Správy

prvá
z 48
posledná

Kanalizácia nie je kontajner na odpad ani zberný dvor!

Kanalizácia nie je kontajner na odpad ani zberný dvor! celý text

ostatné | 26. 11. 2015 | Autor:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Ružindol ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.11.2015 začala na základe žiadosti Andreji Záhradníkovej konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks orech rastúci na pozemku parc. č.374 k. ú Zvončín vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu výstavby rodinného domu. celý text

ostatné | 24. 11. 2015 | Autor:

Upozornenie na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, upozorňuje na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi, s osobitným dôrazom na vybavenie bicyklov, používanie ochranných prilieb cyklistami, používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami. celý text

ostatné | 9. 11. 2015 | Autor:

Súťaž vo varení guláša - 19.09.2015 - VÝSLEDKY

1. miesto: URGENTNÝ PRÍJEM - SESTRIČKY

2. miesto: OBECNÝ ÚRAD RUŽINDOL

3. miesto: STAVBÁRI
celý text

ostatné | 21. 9. 2015 | Autor:

Poďakovanie

V dňoch 26. až 28. júna 2015 sa konali oslavy 800. výročia Prvej písomnej zmienky o obci, pre nás "Ružindolčanov" veľmi významné výročie. Rád by som sa preto aj touto cestou poďakoval všetkým, ktorí sa o jeho zdarný priebeh pričinili. celý text

ostatné | 30. 6. 2015 | Autor:
prvá
z 48
posledná