Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Aktuality

Správy

prvá
z 58
posledná

04.07.2016 - Obecný úrad ZATVORENÝ

Oznamujeme občanom, že dňa 04. júla 2016 bude Obecný úrad v

Ružindole z dôvodu čerpania dovolenky Z A T V O R E N Ý.

V prípade vybavenia pohrebu volajte na t.č.: 0904 666086
celý text

ostatné | 27. 6. 2016 | Autor:

Zberný dvor otvorený už aj v stredu

Oznamujeme občanom, že od 01.04.2016 je ZBERNÝ DVOR otvorený:

Streda 16:00 h - 18:00 h

Sobota 10:00 h - 16:00 h

Počas sviatkov je zberný dvor zatvorený.
celý text

ostatné | 28. 3. 2016 | Autor:

Volejbalový turnaj - Výsledky

Výsledky 18. ročníka Volejbalového turnaja celý text

ostatné | 29. 2. 2016 | Autor:

Ponuka služieb a poradenstva v oblasti zdravia, regenerácie a starostlivosti o ľudské telo

Ponuka služieb a poradenstva v oblasti zdravia, regenerácie a starostlivosti o ľudské telo celý text

ostatné | 11. 1. 2016 | Autor:

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Zvončín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.11.2015 začala na základe žiadosti obce Ružindol konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín - 4 ks smrek a 6 ks orech a 4 ks čerešňa rastúcich na pozemkoch parc. č.817, 724/12, 298/3, 300/7, 298/15 k. ú Ružindol vo vlastníctve žiadateľa. celý text

ostatné | 27. 11. 2015 | Autor:
prvá
z 58
posledná