Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

AKO TRIEDIŤ PAPIER V NAŠEJ OBCI od 1.1.2018

Typ: ostatné
Triedená zložka - PAPIER

 

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci Ružindol je povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch - novela Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

Preto Obec Ružindol od 1. januára 2018 žiada občanov, aby triedenú zložku - PAPIER - odovzdávali LEN do označených kontajnerov umiestnených na zbernom dvore. Noviny, časopisy, letáky sa odovzdávajú zviazané, papierové a kartónové obaly stlačené.

! Žiadame občanov, aby už odpad z papiera nevkladali do 240 l nádoby v domácnostiach, určenej na separovaný zber. !

 

Leták - triedená zložka PAPIER


Príloha

Vytvorené: 25. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2018 13:30
Autor: