Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa 10.12.2018 /pondelok/ o 18:00 h v Kultúrnom dome Ružindol.

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás  pozývam na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa

10.12.2018 /pondelok/ o 18:00 h

v Kultúrnom dome Ružindol.

 

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov

 3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do OZ a výsledku voľby starostu

 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií

 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov

 6. Schválenie programu zasadnutia

 7. Voľba mandátovej komisie

 8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

 9. Príhovor novozvoleného starostu

 10. Poverenie zastupovaním starostu

 11. Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií

 12. Návrh zástupcu sobášiaceho pri uzatváraní manželstiev

 13. Plat starostu

 14. Diskusia

 15. Záver

 

 

 

V Ružindole, dňa 4.12.2018

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Vladimír Púčik

                                                           starosta obce


Vytvorené: 5. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 12. 2018 14:46
Autor: