Obec Ružindol
Obec Ružindol

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 01.12.2016

Pozvánka na zasadnutie OZ 01.12.2016 o 17:30 h v zasadačke OcU Ružindol

P o z v á n k a

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás  pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa

01.12.2016 /štvrtok/ o 17:30 h

v zasadačke Obecného úradu Ružindol.

PROGRAM:

  1.   Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov

  2.   Kontrola uznesení

  3.   Správa o výsledkoch ukončených kontrol ku dňu konania zasadnutia OZ

  4.   Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015

        a dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou

        účtovnou závierkou k 31.12.2015

  5.   Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

        a drobné stavebné odpady na území obce Ružindol

  6.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019 a k návrhu rozpočtu

        pre rok 2017

  7.   Návrh rozpočtu na roky 2017 -2019 a návrh rozpočtu pre rok 2017

  8.   Rôzne

  9.   Diskusia

10.   Záver

                                         Ing. Vladimír Púčik, starosta obce                                                                                          

 

Dátum vloženia: 27. 11. 2016 23:00
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2016 23:00
Autor:

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 41
TÝŽDEŇ: 2601
CELKOM: 656992

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play