Obec Ružindol
Obec Ružindol

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27.6.2022 /pondelok/ o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu Ružindol.

PROGRAM:
 
 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa hlavného kontrolóra obce Ružindol o ukončenej kontrolnej činnosti za I. polrok 2022
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ružindol na II. polrok 2022
 5. Záverečný účet obce Ružindol k 31.12.2021:
- návrh záverečného účtu obce Ružindol za rok 2021
- individuálna výročná správa obce Ružindol za rok 2021
- čerpanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce Ružindol k 31.12.2021
- čerpanie príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ k 31.12.2021
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Ružindol za rok 2021
- správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2021
 1. Čerpanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce Ružindol k 31.3.2022
 2. Čerpanie rezervného fondu
 3. Rozpočtové opatrenia
 4. Komisia na kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce – správa o výsledku kontroly
 5. Voľby do orgánov samosprávy
 6. Žiadosť ZŠ s MŠ Ružindol o zafinancovanie vybavenia kuchyne MŠ - konvektomat
 7. Predaj autobusu BOVA
 8. Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava
 9. Informácie starostu obce
 10. Diskusia
 11. Záver
 
V Ružindole, dňa 21.6.2022
 

 

                  Peter Galanský
 starosta obce

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum vloženia: 23. 6. 2022 10:51
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 6. 2022 11:00
Autor: Správce Webu

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 67
TÝŽDEŇ: 2627
CELKOM: 657018

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play