Obec Ružindol
Obec Ružindol

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2022 /stredu/ o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu Ružindol.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh VZN obce Ružindol č. 4/2022 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ružindol
 4. Návrh VZN obce Ružindol č. 5/2022 O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia a určení miesta a času prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 5. Plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce Ružindol k 30.9.2022
 6. Zoznam pohľadávok a záväzkov obce Ružindol k 22.11.2022
 7. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce Ružindol
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ružindol k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a roky 2024 – 2025
 9. Návrh rozpočtu obce Ružindol na rok 2023 a návrh rozpočtu obce Ružindol na roky 2024 – 2025
 10. Rozpočtové opatrenia
 11. Návrh na voľbu členov komisií
 12. Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a volených orgánov obce Ružindol
 13. Odvolanie člena rady školy delegovaného zriaďovateľom a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy
 14. VOS – prenájom nebytových priestorov – Hlavná 8/21, Ružindol
 15. Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc
 16. Žiadosť o finančnú dotáciu
 17. Informácie starostu obce
 18. Diskusia
 19. Záver

 

V Ružindole, dňa 9.12.2022

                  Peter Galanský
starosta obce

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Túto a všetky informácie z webu môžete mať vo svojom mobile vďaka aplikácii V obraze.

                 

 

Autor: Správce Webu

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:176
TÝŽDEŇ:1185
CELKOM:747187

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

mapa

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play