Obec Ružindol
Obec Ružindol

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13.2.2023 /pondelok/ o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu Ružindol.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
 2. Kontrola uznesení
 3. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK obce Ružindol za rok 2022
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ružindol na I. polrok 2023
 5. Rozpočtové opatrenia
 6. Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Návrh Dodatku č. 1/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Ružindol č. 5/2022 O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia a určení miesta a času prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 8. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
 9. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
 10. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v Dennom stacionári Comitas pre obyvateľa obce Ružindol
 11. Žiadosť o finančný príspevok na rok 2023 pre občana s trvalým pobytom v obci Ružindol 
 12. Informácie starostu obce
 13. Diskusia
 14. Záver

 

V Ružindole, dňa 9.2.2023

 

Peter Galanský
 starosta obce

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Túto a všetky informácie z webu môžete mať vo svojom mobile vďaka aplikácii V obraze.

 

 

Autor: Správce Webu

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:131
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:762033

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

mapa

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play