Menu
Obec Ružindol
Obec Ružindol

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 11.9.2023 /pondelok/ o 19:00 h v zasadačke Obecného úradu Ružindol.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
 2. Kontrola uznesení
 3. Rozpočtové opatrenia
 4. Plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce Ružindol k 30.6.2023
 5. Program rozvoja obce Ružindol na roky 2023 – 2028
 6. Návrh VZN Obce Ružindol č. 2/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska
 7. Návrh Dodatku č. 3/2023 k VZN č. 5/2022 O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia a určení miesta a času prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 8. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Ružindol
 9. Navýšenie originálnych kompetencií k 1.9.2023 – ŠK, ŠJ a MŠ 
 10. Žiadosť ZŠ s MŠ o pridelenie financií na realizáciu projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“
 11. Žiadosť ZŠ s MŠ o financovanie školského pódia
 12. Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok
 13. Informácie starostu obce
 14. Diskusia
 15. Záver

 

V Ružindole, dňa 7.9.2023

                                                   Peter Galanský
                                                   starosta obce

 

Pozvánka na zasadnite obecného zastupiteľstva

 

Autor: Správce Webu

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:395
TÝŽDEŇ:2111
CELKOM:921923

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

mapa

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play