Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, 11.02.2019 o 18:00 h

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás  pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa

11.02.2019 /pondelok/ o 18:00 h

v zasadačke Obecného úradu Ružindol

 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov

 2. Kontrola uznesení

 3. Návrh členov komisií OZ

 4. Odvolanie členov rady školy delegovaných zriaďovateľom a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy

 5. Návrh Dodatku č.1 k Zmluve o zriadení SOcÚ zo dňa 31.12.2018

 6.  Správa  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018

 7. Žiadosť o finančný príspevok – František Horváth

 8. Žiadosť k uzneseniu č.73/2012 - Peter Herchl

 9. Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti  - Šport Club – Štefan Čavojský

 10. Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti  - Šport Club – Martin Beno

 11. Žiadosť o prenájom kaderníctva – Veronika Uhlárová

 12. Žiadosť o prenájom pozemku na prevádzkovanie živnosti – Habibe Aruchi

 13. Žiadosť o prenájom pozemku na prevádzkovanie živnosti – Ivan Krajčír

 14. Žiadosť o zmenu územného plánu obce – Ing. Daniela Pecková a Ing. Stanislav Pecko

 15. Žiadosť o vysporiadanie vlastníckych práv ( nesúhlas s doručeným uznesením č. 54/2018 ) – Ing. Gabriel Bajužík

 16. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru – Michaela Tibenská

 17. Návrh sadzobníka poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol

 18. Žiadosti o úľavu na komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti na rok 2019

 19. Rôzne

 • Rozpočtové opatrenie č. 1/2019

 • Žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľností - Alexsandria Ria Horrus (Mária Martinovská), Okružná 9, 917 01  Trnava

 • Žiadosť o navýšenie školného

 • Informácie starostu obce

 1. Diskusia

 2. Záver

 

 

V Ružindole, dňa 06.02.2019

 

                                                                                                    Peter Galanský

                                                            starosta obce


Vytvorené: 6. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 2. 2019 15:08
Autor: Správce Webu