Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
erb22.8.2019 o 19.00 h

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás  pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa

22.08.2019 /štvrtok/ o 19:00 h

v zasadačke Obecného úradu Ružindol

 

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov

  2. Kontrola uznesení

  3. Prenájom majetku vo vlastníctve Obce Ružindol z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  4. Rozpočtové opatrenia

  5. Plnenie rozpočtu Obce Ružindol k 30.6.2019

  6. Diskusia

  7. Záver

 

 

V Ružindole, dňa 16.8.2019

 

                                                                                                    Peter Galanský
                                                               starosta obce

Vytvorené: 16. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 8. 2019 15:12
Autor: Správce Webu