Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ - 20.09.2018

Typ: ostatné
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 20.09.2018 /štvrtok/ o 17:00 h v zasadačke Obecného úradu Ružindol.

PROGRAM:

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
  2. Kontrola uznesení
  3. Správy o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ
  4. Rôzne:  - Dodatok č. 8 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu

                      - Investičné akcie obce

                      - Rozpočtové opatrenia obce

                      - Predaj majetku obce /osobitný zreteľ/

                      - Informácie starostu obce

    5. Diskusia

    6. Záver

                                                                                           Ing. Vladimír Púčik, v.r.

                                                                                                    starosta obce

 


Vytvorené: 11. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 17. 9. 2018 12:57
Autor: