Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ

Typ: ostatné
erbPozvánka na zasadnutie OZ
18.04.2019

 

P o z v á n k a

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás  pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa

18.04.2019 /štvrtok/ o 17:00 h

v zasadačke Obecného úradu Ružindol

 

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov

  2. Kontrola uznesení

  3. Prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Ružindol z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Habibe Aruchi

  4. Obchodná verejná súťaž -  prenájom nebytových priestorov

  5. Informácie starostu obce

  6. Diskusia

  7. Záver

 

V Ružindole, dňa 12.04.2019

 

                                                                                                    Peter Galanský

                                                              starosta obce


Vytvorené: 12. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2019 11:45
Autor: Správce Webu