Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné doručiť do 31.1.2019

Typ: ostatné
Priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné doručiť do 31.1.2019

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2018 nadobudli respektíve predali nehnuteľný majetok.

Dovoľujeme si touto cestou upozorniť občanov, u ktorých došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti - to znamená, že v roku 2018  nadobudli nehnuteľný majetok (pozemok, byt, garáž, rodinný dom, rekreačnú chatu alebo chalupu a pod.) alebo ho naopak predali, že sú povinní  doručiť na oddelenie správy daní a poplatkov Obecného úradu Ružindol vyplnené tlačivo   – „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani  za nevýherné hracie prístroje“  a prílohu na tlačive podľa druhu nehnuteľnosti, a to najneskôr  do 31. januára 2019.

Uvedené tlačivo je k dispozícii na Obecnom úrade Ružindol, prípadne si ho daňovník môže stiahnuť z webovej stránkywww.ružindol.sk

Pri podávaní daňového priznania je potrebné doložiť kópiu  dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti /kúpe alebo predaji/, rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor katastrálny, právoplatné osvedčenie o dedičstve, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, list vlastníctva a pod.

Táto povinnosť sa týka aj fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb.

V prípade, že u občana alebo podnikateľa  v priebehu roku 2018 nedošlo k žiadnej zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, daňové priznanie sa nepodáva.

Obec má evidenciu daňovníkov z daňového priznania podaného v minulých rokoch a podľa nej vyrubí daň z nehnuteľnosti.

 


Vytvorené: 10. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2019 15:03
Autor: Správce Webu