Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

SMS na číslo tiesňového volania 112

Typ: ostatné
SMS na číslo tiesňového volania 112

SMS na číslo tiesňového volania

 

Kedy zasielať SMS na číslo tiesňového volania 112?

SMS zasielajte vtedy, keď sa vy alebo niekto vo vašom okolí ocitne v tiesni, alebo ste svedkom mimoriadnej udalosti, a nie je možné privolať pomoc hlasovým volaním na číslo tiesňového volania 112.

Kto môže zasielať SMS na číslo tiesňového volania 112?

Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 je možné z akéhokoľvek mobilného telefónu, v ktorom je vložená SIM karta niektorého z telekomunikačných operátorov pôsobiacich na Slovensku.

SMS na číslo tiesňového volania 112 je určená predovšetkým pre sluchovo znevýhodnených občanov, ale v prípade, keď nie je možné uskutočniť tiesňové volanie, môže SMS na číslo tiesňového volania 112 odoslať každý. Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 je bezplatné.

 

Pri písaní SMS je potrebné na číslo tiesňového volania 112 napísať stručne a jasne:

Čo sa stalo? (napríklad: zdravotný problém, úraz, dopravná nehoda, požiar, napadnutie a iné).

Kde sa stalo? (napíšte, kam je potrebné vyslať pomoc, najlepšie adresu vrátane názvu obce alebo záchytný bod, ako napr. križovatka či iný orientačný bod).

Ak je to možné, uveďte aj:

Komu sa stalo? (najmä či ide o muža, o ženu alebo o dieťa a počet postihnutých osôb).

Kedy sa stalo?

Ďalšie potrebné informácie (závisí od situácie).

 

Ako komunikovať s operátorom čísla tiesňového volania 112?

Pri vyžadovaní pomoci na čísle tiesňového volania 112 cez SMS je potrebné komunikovať stručne, vecne a držať sa pokynov operátora, aby sa skrátil čas potrebný na zistenie informácií potrebných pre poskytnutie pomoci.

Po doručení SMS vám príde z čísla tiesňového volania 112 potvrdenie, že SMS bola doručená. Potvrdenie znamená, že operátor čísla tiesňového volania 112 už vašu tieseň rieši a nie je potrebné zasielať SMS opakovane.

Podľa toho, o akú udalosť pôjde, operátor čísla tiesňového volania 112 vám v prípade potreby môže ešte formou spätnej SMS klásť otázky, aby získal informácie nevyhnutné pre poskytnutie pomoci, a tiež vám bude dávať pokyny na ochranu vášho života a zdravia alebo majetku, či na ochranu života a zdravia alebo majetku ľudí vo vašom okolí

 

Kedy nezasielať SMS na číslo tiesňového volania 112!

  • ak pomoc skutočne nepotrebujete, nakoľko blokujete číslo tiesňového volania 112 pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú;

  • ak chcete len zistiť, či služba zasielania SMS je funkčná;

  • ak chcete ohlásiť vymyslenú udalosť;

  • ak si chcete len s niekým písať;

  • ak sa chcete len informovať o niečom, čo nesúvisí s ohrozením života, zdravia, majetku alebo životného prostredia.

 

Blokovanie čísla tiesňového volania 112 neodôvodnenou alebo zlomyseľnou komunikáciou môže spôsobiť oneskorenie pomoci pre ľudí, ktorí pomoc skutočne potrebujú.

Upozorňujeme, že za zneužitie SMS blokovaním alebo neodôvodneným vyžiadaním pomoci hrozí rovnaká sankcia ako v prípade zneužívania hlasovým volaním – pokuta do výšky 1659 EUR, podľa § 19 ods. 2 zákona č.129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, v znení neskorších predpisov.

 

SMS na číslo tiesňového volania 112


Príloha

Vytvorené: 21. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2018 08:22
Autor: