Obec Ružindol
Obec Ružindol

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ružindole

erb_ruzindol

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývame na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29.06.2020 /pondelok/ o 18:00 h v Kultúrnom dome Ružindol.

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov

2. Kontrola uznesení

3. Správa hlavného kontrolóra obce Ružindol o ukončenej kontrolnej činnosti za I. polrok 2020 a Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Ružindol na II. polrok 2020

4. Návrh VZN Obce Ružindol č. 1/2020 O financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ružindol

5. Návrh VZN Obce Ružindol č. 2/2020 O názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev v  obci Ružindol

6. Záverečný účet obce za rok 2019:
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
- výročná správa obce Ružindol za rok 2019
- správa audítora

7. Rozpočtové opatrenia

8. Riešenie vlastníckych vzťahov

9. Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za KO a DSO

10. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 758/1

11. Prevod majetku vo vlastníctve Obce Ružindol z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12. Žiadosť o preloženie vodovodného potrubia

13. Prístavba materskej školy v Ružindole

14. Zmluva o nájme nebytových priestorov – Farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

15. Územný plán mesta Trnava - pripomienky

16. Zriadenie vecného bremena

17. Žiadosť o dofinancovanie prevádzkových nákladov z originálnych kompetencií – ZŠ s MŠ Ružindol

18. Žiadosť o dofinancovanie – ZŠ s MŠ Ružindol

19. Komisia na kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce - správa o výsledku kontroly

20. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ružindole

21. Žiadosť o schválenie odkladu splátok dane z nehnuteľnosti

22. Informácie starostu obce

23. Diskusia

24. Záver

 

V Ružindole, dňa 25.6.2020

 

Peter Galanský
 starosta obce
 
 
Túto a všetky informácie z webu môžete mať vo svojom mobile vďaka aplikácii V obraze.
Dátum vloženia: 25. 6. 2020 14:28
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 6. 2020 14:51
Autor: Správce Webu

Ďakujeme

koronavirs_dakovny_letak

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Elektronická podateľňa

Mapa

Mapa

Mapa tu (pdf, 59,6 MB)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 239
TÝŽDEŇ: 1516
CELKOM: 428790

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play