Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zvýšenie dôchodkov v roku 2019

Typ: ostatné
Zvýšenie dôchodkov v roku 2019

 

Zvýšenie dôchodkov v roku 2019

Sociálna poisťovňa zvýšidôchodkyv roku 2019podľa § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov o 2,6 % mesačnej sumy dôchodkov, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy jednotlivých druhov dôchodkov
vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018.

Garantované minimálne pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2019 sú nasledovné:

Druh dôchodku

Suma
zvýšenia

(v eurách)

Suma zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice (v eurách)

starobný dôchodok

8,70

2,70

predčasný starobný dôchodok

8,30

3,00

invalidný dôchodok s mierou poklesu nad 70 %

sociálny dôchodok

7,40

2,80

invalidný dôchodok s mierou poklesu do 70 %

4,20

1,80

vdovskývdovecký dôchodok

5,60

2,50

sirotský dôchodok

2,70

1,40

 
 1. Dôchodky sa zvyšujú
 • od 1. januára 2019, ak boli priznané pred týmto dňom,
 • odo dňa priznania dôchodku, ak sa priznajú od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019,
 • odo dňa opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodku, ak sa dôchodok 1. januára 2019 nevypláca.
 1. Nezvyšujú sa
 • vdovské, vdovecké asirotskédôchodkyvymerané zo starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku 2019 už bol zvýšený.
 1. Ak ide o dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku alebo dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu, zvýšenie dôchodku sa pripočíta k sume dôchodku nezvýšenej na sumu minimálneho dôchodku alebo neupravenej z dôvodu jediného zdroja príjmu (nie k vyplácanej sume dôchodku).Po zvýšení dôchodku od 1. januára 2019sa znovu prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku alebo na úpravu dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu.
 2. Zvýšeniekaždého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne. Pevná suma zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia dôchodku vyplácaného v plnej sume.
 3. Čiastkový dôchodok, t. j. dôchodok, ktorého suma bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa predpisov Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy, sa zvýši o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pomernú časť pevnej sumy zvýšenia, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Výplata zvýšených dôchodkov

 1. Sociálna poisťovňa dôchodky zvýši bez žiadosti. Dôchodcovi bude rozhodnutie doručené v priebehu januára 2019.

    Zvýšený dôchodok sa vyplatí,ak je dôchodok poukazovaný

 • v v hotovosti na pošte – v deň výplatného termínu dôchodku v januári 2019,
 • v na účet v banke – v deň výplatného termínu v januári 2019,
 • v hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb – v deň výplatného termínu v januári 2019.

Súčasne so zvýšeným dôchodkom sa vyplatí aj doplatokzvýšenia dôchodku od 1. januára 2019 do posledného dňa pred výplatným termínom za január 2019.

Dôchodcom využívajúcim službu „výplata poštovým doručovateľom“, ktorým sa časť dôchodku poukazuje na účet a časť vypláca v hotovosti, odporúčame obrátiť sa s otázkami ohľadom spôsobu a termínu výplaty zvýšenia dôchodku na zamestnancov príslušnej banky.

 1. Informácie o zvýšení dôchodku poskytnú na požiadanie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Informačno - poradenského centra Sociálnej poisťovne, ústredie

 

                                                                                                                               Sociálna poisťovňa

                                                                                                                                        ústredie

                                                                                                                                      Bratislava


Vytvorené: 20. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 12. 2018 10:44
Autor: