Obec Ružindol
Obec Ružindol

ZO SZZ v Ružindole - história a súčasnosť

zahradkari_clenovia

Podľa dostupných archívnych materiálov bolo zistené, že ako v poradí tristodevätnásta organizácia na Slovensku bola ZO Rožindol založená 13. marca 1947.

HISTÓRIA VZNIKU ZO SZZ v RUŽINDOLE

Predsedom našej odbočky bol p. Rudolf Hečko, miestopredsedom Jozef Šalgovič a jednateľom František Holkovič. Nie je známy presný počet zakladajúcich členov ale odhaduje sa na základe záznamov v kronike, že ich bolo 29. Organizácia bola veľmi životaschopná a jej činnosť neochabla ani po založení JRD v roku 1949. Odbočka si vybudovala vlastnú ovocnú škôlku v ktorej pestovala ovocné stromy pre vlastnú potrebu ako aj potrebu svojich členov. Usporadúvali sa štepárske kurzy a dopestované ovocné stromy boli vysádzané popri poľných cestách, pričom vznikli aleje na voderadskej ceste, krížnych cestách a lesopark v zadnej doline. Vroku1953 sa v ovocnej škôlke vysadilo 900 kusov orechového semena a tieto stromy boli okrem iného vysadené aj na hlavnej ulici v obci čím jej dodali typický nezameniteľný obraz, ktorý je osobitý pre našu obec až do týchto dní.

V ďalších rokoch naberala činnosť základnej organizácie na sile. Poriadali sa tradičné oberačkové zábavy, spoločne sa zabezpečovali nákupy postrekov, sadbového materiálu, hnojivá a iné potreby pre záhradkárov.

Vykazovala sa bohatá osvetová a prednášková činnosť, poriadali sa výstavy ovocia zeleniny a kvetov a podobné spoločenské akcie.

Žiaľ popri úspechoch sa dostavili aj ťažšie chvíle a stagnácia najmä po smrti prvého predsedu organizácie p. Rudolfa Hečku v roku 1971.

Výročná schôdza ktorá sa konala v nasledujúcom roku však zreorganizovala kandidátku výboru so značným omladením  a výsledky boli čoskoro badateľné na zastavení úpadku a stabilizácii činnosti základnej organizácie. Výbor pracoval v nasledovnom zložení: Ing.Hečko Vladimír – predseda, Hečko Fridolín- podpredseda, Šalgovič Ľubomír- tajomník, Halada Rudolf, Očenáš Rudolf , Šimončič Alojz, Hergott Alojz a Šimončič Štefan ako členovia, revízna komisia pracovala v zložení Drmola Miloslav, Viskupič Fabian, Holúbek Pavol.

Že to bola správna voľba ukázal čas a výsledky pričom je zaujímavé, že niektorí vtedajší členovia ešte donedávna pracovali a pán Očenáš pracuje dodnes. Ešte pre úplnosť by som chcel doplniť predsedov ZO ktorí viedli pobočku od založenia dodnes. Ako som už spomínal p. Hečko Rudolf od založenia 1947 do roku 1971, potom bol poverený vedením p.Hečko Fridolín roky 1971- 1974. Po voľbách v tomto roku bol predsedom Ing. Hečko Vladimír, ktorý viedol ZO do roku 1980. Po jeho zvolení za predsedu MNV sa predsedom ZO stal p. Hafrovič Ján do roku 1991. Následne potom bol zvolený do funkcie predsedu Ing. Hečko Ľubomír.

O kvalite našich členov svedčí aj fakt, že p. Šalgovič Ľubomír pracoval od roku 1984 ako prvý platený tajomník OV SZZ a Ing.Hečko Vladimír ako predseda OV SZZ v Trnave.

V sedemdesiatich a osemdesiatich rokoch sa naplno prejavilo poslanie záhradkárskych organizácií, čím bolo vlastné samozásobenie ovocím a zeleninou ako aj doplnkové zásobenie spoločnosti. Na dnešné pomery znie až neuveriteľne, keď organizácia zabezpečovala pre

potreby svojich členov nákup sadbového materiálu v členení 300 kusov ovocných stromov, 500 kusov viničových sadeníc, 60 kusov okrasných kríkov a značné množstvo iného sadbového materiálu a umelých hnojív. Zároveň občania v tomto roku odovzdali v miestnej zberni 113 ton ovocia , najmä čerešní, marhúľ a sliviek. Nie menej zaujímavé bolo aj pestovanie cesnaku a uhoriek čo bolo výnosným zárobkom pre pestovateľov.

Oživenie a spestrenie najmä spoločenskej činnosti nastalo po nadviazaní družobných vzťahov

so ZO ČOZZ v Kloboukoch u Brna. Stalo sa tak 19.2.1978, keď bola slávnostne podpísaná družobná zmluva. Vzájomné návštevy v ZO, ako aj spoločné návštevy celoštátnych výstav a kultúrnych podujatí slúžili k výmene skúseností, nadviazaniu priateľstiev a spestreniu spoločenského vyžitia členov organizácie. S rozvojom vinohradníctva v obci sa postupne rozbieha aj jeho  prezentácia poriadaním degustácií vína nielen u nás ale aj v niektorých okolitých obciach regiónu, čo významne prispievalo ku zvýšeniu kvality dorábaných vín.

Vplyvom spoločenských zmien ktoré začali rokom 1989 sa postupne mení aj charakter a zmysel práce nielen našej ZO. Odrazu nie je komu ponúkať dopestovanú zeleninu a ovocie, následkom čoho sa zo vzorne obrobených záhrad stáva ľadom ležiaca pôda, alebo v lepšom prípade sa výsadba nahrádza  trávnatými porastami a okrasnými kríkmi. Lacná ponuka zeleniny a ovocia v hypermarketoch počas celého roka spôsobila nezáujem drobných pestovateľov dorábať produkty a tieto potom predávať za ceny nižšie ako sú výrobné náklady.

Otvorili sa cesty na západ a taktiež ako mnohí iní sme zašli na skusy do rakúska do prihraničných oblastí pozrieť hospodárstva a vinice, rodinné farmy. Našli sme celkom iné podmienky hospodárenia, štátne záruky výkupu dopestovaných plodín za aktuálne ceny počas celého roku čo sa nedalo porovnávať s neviditeľnou a nevyspytateľnou rukou trhu u nás.

Vo svetle týchto skutočností sa aj činnosť našej ZO premiestňuje zo sféry výrobnej do oblasti konzumnej a predvádzacej.

Za uplynulých 72 rokov naša ZO SZZ vykonala veľa práce, začo bola viacej krát  odmenená Čestnými uznaniami z RV SZZ alebo OV SZZ.

Takisto sa o našu prácu zaujímali aj najvyšší predstavitelia záhradkárskeho zväzu. Viacejkrát navštívili naše akcie či už čestný predseda RV SZZ prof. Ivan Hričovský DrSc a tajomník RV SZZ p. Juraj Korček, ktorí našu prácu vysoko hodnotili.

V súčasnosti po Hodnotiacej schôdzi výbor ZO SZZ pracuje v tomto zložení:

Ing. Ľubomír Hečko - predseda

Jozef Šottník - tajomník

Rudolf Očenáš - pokladník               

Ing.Ondrej Herchl - člen

Jozef Hergott - člen

Ján Smolen - člen

Marek Silný - člen

 

RK_ ZO SZZ

Ľuboš Clementis - predseda

František Kuracina - člen

Ing. Vladimír Púčik - člen

Dátum vloženia: 17. 7. 2020 8:21
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 7. 2020 8:30
Autor: Jozef Šottník

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:57
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:764914

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

mapa

Kalendár

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play