Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekty

Rok 2013


Vybudovanie 2 priechodov pre chodcov

Termín realizácie projektu:  júl - september 2013

Celkové náklady na projekt: 15 280,98 €

Projekt bol realizovaný z vlastných finančných prostriedkov obce.

 

Vybudovanie Kamerového systému v obci Ružindol

Termín realizácie projektu: august - november 2013

Celkové náklady na projekt: 9 006,00 €.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 3 000,00 €.

 

Zníženie energetickej náročnosti vo verejných budovách - rekonštrukcia OcU, KD a sobášnej miestnosti

Termín realizácie: september - december 2013

Celkové náklady na projekt: 255 251,03 €

Projekt bol finančne podporený SIEA Bratislava vo výške 125 559,95 €.

 

Hry Foto