Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Dátum konania volieb je v sobotu 10. novembra 2018.

 

Informácia pre voliča

Informácie pre nezávislých kandidátov

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám

 
 
 
 
 

Zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie v Ružindole je:

Mgr. Jana Temniaková, email: temniakova@ruzindol.sk, tel.č.: 033/5549311, 0904 683 688,                    bytom Ružindol 393, 919 61.

 

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  obec@ruzindol.sk

 

Adresa na doručovanie kandidátnych listín:

Obec Ružindol
Obecný úrad Ružindol
Ružindol 130
919 61 Ružindol
 
 

Obecné zastupiteľstvo určilo uznesením č. 44/2018 zo dňa 14.6.2018, v súlade s §11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ružindol v počte 9, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode.

 

Obecné zastupiteľstvo určilo uznesením č. 45/2018 zo dňa 14.6.2018, v súlade s §11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Ružindol na plný úväzok.

 

Ku dňu vyhlásenia volieb má Obec Ružindol 1613 obyvateľov.

 

 

Správy