Obec Ružindol
Obec Ružindol

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 9. 2022

Zmluva o nájme č. 03/2022 - telocvičňa

03/2022

15,00 EUR za hodinu

Obec Ružindol

Ing. Filip Kormúth

22. 9. 2022

Nájomná zmluva o nájme nehnuteľnosti

28

2,00 EUR za hodinu

Obec Ružindol

Základná umelecká škola Hlohovec

21. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 04/CKF/P/2022

04/CKF/P/2022

3 000,00 EUR tritisíc

Trnavský samosprávny kraj

Obec Ružindol

9. 9. 2022

Zmluva o nájme kultúrneho domu č. 15/2022

15/2022

50,00 EUR päťdesiat eur

Obec Ružindol

Jozef Hanzel

26. 8. 2022

Zmluva o nájme č. ABO - 151490/1/2022

ABO - 151490/1/2022

82,88 EUR osemdesiatdva eur osemdesiatosem centov

Messer Tatragas, spol. s.r.o.

Obec Ružindol

23. 8. 2022

Dodatok k zmluve o zbere použitých jedlých olejov a tukov (kat. č. 20 01 25)

27

0,00 EUR

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Ružindol

17. 8. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122230069

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Ružindol

16. 8. 2022

Akceptačný protokol k Zmluve o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

26

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Ružindol

1. 8. 2022

Zmluva o nájme vozidla

4029

16,25 EUR šestnásť eur dvadsaťpäť centov

BEGAM, spol. s.r.o.

Obec Ružindol

28. 7. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 01.07.2022

25

0,00 EUR

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Ružindol

22. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

24

588,00 EUR päťstoosemdesiatosem eur

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Ružindol

22. 7. 2022

Zmluva o dielo č. 4/2022

4/2022

76 918,42 EUR sedemdesiatšesťtisícdeväťstoosemnásť eur štyridsaťdva centov

CS, s.r.o.

Obec Ružindol

22. 7. 2022

Zmluva o nájme kultúrneho domu č. 13/2022

13/2022

100,00 EUR jednosto eur

Obec Ružindol

Božena Šulyová

22. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22160046

č. 22160046

1 200,00 EUR tisícdvesto eur

Nadácia ZSE

Obec Ružindol

20. 7. 2022

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie z 10.marca 2021

23

0,00 EUR

Lomtec.com a.s.

Obec Ružindol

20. 7. 2022

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo z 21. januára 2022 na zhotovenie stavby: Prístavba materskej školy Ružindol

22

0,00 EUR

STAVOMAL SLOVAKIA spol. s.r.o.

Obec Ružindol

19. 7. 2022

Dodatok k zmluve č. S00T100025 o zvoze a skládkovaní odpadu

21

649,98 EUR šesťstoštyridsaťdeväť eur deväťdesiatosem centov

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Ružindol

18. 7. 2022

Zmluva o nájme vozidla

4017

16,25 EUR šestnásť eur dvadsaťpäť centov

BEGAM, spol. s.r.o.

Obec Ružindol

18. 7. 2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

20

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

František Vláčil a Jana Vláčilová

18. 7. 2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

19

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Ing. Ľuboš Šimončič

18. 7. 2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

18

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Ing. Marián Mokoš a Ing. Mária Mokošová

18. 7. 2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

17

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Pavol Drobný

18. 7. 2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

16

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Tomáš Borik

22. 6. 2022

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

IROP-Z-302021BKN3-221-67

221 222,76 EUR dvestodvadsaťjedentisícdvestodvadsaťdva eur sedemdesiatšesť centov

Obec Ružindol

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a infomatizácie Slovenskej republiky

21. 6. 2022

Zmluva o dielo - Hracie prvky na detské ihrisko

3/2022

38 992,20 EUR tridsaťosemtisícdeväťstodeväťdesiatdva eur dvadsať centov

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Obec Ružindol

17. 6. 2022

Zmluva o nájme kultúrneho domu č. 12/2022

12/2022

0,00 EUR

Obec Ružindol

Ružindolský mariášový klub

6. 6. 2022

Sponzorská zmluva

15

300,00 EUR tristo eur

STAVLINE, s.r.o.

Obec Ružindol

6. 6. 2022

Sponzorská zmluva

14

150,00 EUR stopäťdesiat eur

Klaudia Poláčková - CENTRUM

Obec Ružindol

6. 6. 2022

Sponzorská zmluva

13

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

ANERO, s.r.o.

Obec Ružindol

6. 6. 2022

Zmluva o nájme kultúrneho domu č. 11/2022

12

300,00 EUR tristo eur

Obec Ružindol

Anna Tollarovičová

6. 6. 2022

Zmluva č. 2022/OBC/R/S/TT/0487 o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu projektu - Beh Ružindolský víchor - 11. ročník

2022/OBC/R/S/TT/0487

600,00 EUR šesťsto

Trnavský samosprávny kraj

Obec Ružindol

2. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

11

400,00 EUR štyristo eur

JUDr. Ondrej Beracka

Obec Ružindol

2. 6. 2022

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb

10

0,00 EUR

Advokátska kancelária Fiľo&Partners s.r.o.

Obec Ružindol

31. 5. 2022

Zmluva o výpožičke

9

0,00 EUR

Obec Ružindol

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava

30. 5. 2022

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu eurá z eura v obci Ružindol

8

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

Slovenský futbalový zväz

Obec Ružindol

23. 5. 2022

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta

11/2022

0,00 EUR

SkyToll, a.s.

Obec Ružindol

23. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta

10/2022

50,00 EUR päťdesiat eur

SkyToll, a.s.

Obec Ružindol

19. 5. 2022

Zmluva o nájme kultúrneho domu č. 9/2022

9/2022

100,00 EUR jednosto eur

Obec Ružindol

Daniel Turoň

18. 5. 2022

Kúpno-predajná zmluva

7

9 000,00 EUR deväťtisíc

Slovak Lines, a.s.

Obec Ružindol

16. 5. 2022

Zmluva č. 2022/OBC/R/K/TT/0432 o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu projektu - Hodové slávnosti a Dni obce

2022/OBC/R/K/TT/0432

500,00 EUR päťsto eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Ružindol

9. 5. 2022

Zmluva o nájme kultúrneho domu č. 8/2022

8/2022

300,00 EUR tristo eur

Obec Ružindol

Branislav Daniš

2. 5. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 1.4.2019 o poskytovaní audítorských služieb

6

1 270,00 EUR tisícdvestosedemdesiat eur

RVC Senica s.r.o.

Obec Ružindol

29. 4. 2022

Zmluva o termínovanom úvere č. 105/001/21 - Dodatok č. 1

105/001/21

200,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Ruzindol

28. 4. 2022

Zmluva o nájme kultúrneho domu č. 7/2022

7/2022

100,00 EUR jedno sto eur

Obec Ružindol

Martina Salayová

28. 4. 2022

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

5

3 600,00 EUR tritisícšesťsto eur

Street Production s.r.o.

Obec Ružindol

26. 4. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu „mOBEC"

4

0,00 EUR

T-MAPY s.r.o.

Obec Ružindol

21. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

3

0,00 EUR

Obec Ružindol

LUHAV s.r.o.

20. 4. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve č. 2021070101 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

2

72,47 EUR za týždeň

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Ružindol

5. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.2/2022

1

898,56 EUR osemstodeväťdesiatosem EUR päťdesiatšesť centov

Silkot s.r.o.

Obec Ruzindol

5. 4. 2022

Zmluva o dielo Silkot

2/2022

6 814,80 EUR šesťtisícosemstoštrnásť EUR osemdesiat centov

Silkot s.r.o.

Obec Ruzindol

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE: 2
DNES: 126
TÝŽDEŇ: 2439
CELKOM: 691700

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

mapa

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play