Ružindol - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Právna a sociálna pomoc pre občanov 1

Právna a sociálna pomoc pre občanov

Dátum: 22. 9. 2023

Obec Ružindol v spolupráci s advokátom JUDr. Ondrejom Berackom a sociálnym pracovníkom pripravili pre občanov Ružindola bezplatnú právnu a sociálnu pomoc, ktorá bude k dispozícii obyvateľom obce 25.10.2023 od 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Ružindol.

Odpis stavu elektromerov 1

Odpis stavu elektromerov

Dátum: 21. 9. 2023

Západoslovenská distribučná spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že v dňoch od 22.9. do 27.9.2022 bude poverený pracovník odpisovať stavy elektromerov v domácnostiach.

Žiadame občanov o sprístupnenie odberového miesta.
Lístky v oknách sú zakázané a stavy nebudú akceptované.

MuDr. Lenka Cisárová DOVOLENKA 1

MuDr. Lenka Cisárová DOVOLENKA

Dátum: 20. 9. 2023

MuDr. Lenka Cisárová oznamuje svojim pacientom, že dňa 29.9.2023 bude čerpať DOVOLENKU.
Akútne stavy zastupuje MuDr. Ingeliová.

Výzva na uhradenie daní a poplatkov 1

Výzva na uhradenie daní a poplatkov

Dátum: 20. 9. 2023

Obec Ružindol vyzýva občanov, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za odpad, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

Termín splatnosti už uplynul.

Moto Ruže 1

Moto Ruže

Dátum: 18. 9. 2023

Milí občania, v našej obci pripravuje Denis Mlynek v spolupráci s obcou Ružindol druhý ročník podujatia Moto Ruže, ktoré sa bude konať 23.9.2023, od 13:00 hod. v Športovom areáli Ružindol, kde sa stretnú majitelia historických motoriek spolu s verejnosťou a deťmi.

Slovenská pošta v Ružindole - úprava hodín pre verejnosť 19.9.-22.9.2023  1

Slovenská pošta v Ružindole - úprava hodín pre verejnosť 19.9.-22.9.2023

Dátum: 18. 9. 2023

Slovenská pošta v Ružindole oznamuje občanom že v termíne od 19.9.2023 do 22.9.2023 bude služby občanom poskytovať nasledovne:
Utorok - 8:00-11:00 hod.
Streda - 8:00-11:00 hod. 15:00-17:00 hod.
Štvrtok - 8:00-13:00 hod. 14:00-15:00 hod.
Piatok - zatvorené

Súťaž vo varení guláša 1

Súťaž vo varení guláša

Dátum: 18. 9. 2023

Cez víkend v obci varilo 14 tímov guláš. Degustačná porota, zložená z 3 nezávislých členov, vybrala ten najlepší guláš, ktorý uvaril DHZ Ružindol. Na druhom mieste boli Rošindolskí chlapi a na treťom mieste sa umiestnil tím APOCOMP. Víťazom gratulujeme.

Slovenská pošta v Ružindole - ZATVORENÁ 1

Slovenská pošta v Ružindole - ZATVORENÁ

Dátum: 13. 9. 2023

Slovenská pošta v Ružindole oznamuje občanom, že dňa 14.9.2023 (štvrtok) bude z prevádzkových dôvodov ZATVORENÁ.

Obchodná verejná súťaž 1

Obchodná verejná súťaž

Dátum: 12. 9. 2023

Obec Ružindol týmto verejne oznamuje, že má záujem prenajať svoj majetok: nebytové priestory nachádzajúce sa na adrese Hlavná 8/21, Ružindol, zapísané na LV č. 800 a postavené na pozemku reg. „C“ KN s parcelným č. 15, o výmere 659 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

Oprava miestneho rozhlasu  1

Oprava miestneho rozhlasu

Dátum: 11. 9. 2023

Vážení občania,dňa 12.9.2023 bude v našej obci prebiehať oprava miestneho rozhlasu. Počas dňa budú v rôznom čase vykonávané rozhlasové skúšky, preto prosíme o Vaše strpenie.

Za pochopenie ďakujeme.

Zobrazené 1-10 z 1093