Ružindol - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

ilustracny_obrazok_COVID19

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1.10.2020

Dátum: 30. 9. 2020

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 prial Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sprísnené opatrenia s platnosťou od 1. októbra 2020.

statny znak

Vyhlásenie núdzového stavu

Dátum: 30. 9. 2020

Uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa č. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vláda schválila návrh na vyhlásenie núdzového stavu.

erb_ruzindol

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ružindole

Dátum: 23. 9. 2020

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývame na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28.9.2020 /pondelok/ o 18:00 h v Kultúrnom dome Ružindol.

Informačné letáky - odpady  1

Informačné letáky - odpady

Dátum: 23. 9. 2020

Separovaním jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme energie, znižujeme spotrebu ropy, šetríme prírodne zdroje, chránime životné prostredie a prispievame k ochrane klímy.

Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky. 

Naučme sa preto k triedeniu odpadov pristupovať zodpovedne a chráňme tak seba aj prostredie okolo nás.

V najbližších dňoch budú do všetkých domácností doručované nové informačné letáky, ktoré nám budú slúžiť ako podklad k správnemu separovaniu odpadov každého druhu.

Odpis stavu elektromerov  1

Odpis stavu elektromerov

Dátum: 22. 9. 2020

Západoslovenská distribučná spoločnosť, a.s. bude v dňoch od 23.9. do 26.9.2020 odpisovať stav elektromerov.
Zároveň žiada občanov, ktorí sa v čase odpisovania nebudú zdržiavať doma, aby zanechali odpísaný stav elektromerov na viditeľnom mieste.

ilustracny_obrazok_erb_obce

Výzva na doplňujúce voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Ružindole

Dátum: 14. 9. 2020

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky, no členstvo v Rade školy môže zaniknúť i skôr a z uvedeného dôvodu je potrebné uskutočniť doplňujúce voľby do Rady školy na funkčné obdobie do 17.06.2023.

ilustracny_obrazok

Ambulancia MUDr. Lenky Cisárovej - ZATVORENÁ

Dátum: 9. 9. 2020

Ambulancia MUDr. Lenky Cisárovej bude dňa 14.9.2020 ( pondelok ) ZATVORENÁ z dôvodu účasti na lekárskom kongrese.

Akútne stavy zastupuje MUDr. Sivák.

autobus_ilustracny_obrazok

Pripomienkovanie cestovných poriadkov autobusov

Dátum: 9. 9. 2020

Trnavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje upozorniť, že od 14.09.2020 do 30.09.2020 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov ( ďalej len CP ), do ktorých dopravca po zverejnení železničných CP, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch.

Platné CP sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme. 

Vaše požiadavky zasielajte do 30.09.2020 emailom alebo písomne dopravcovi a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky.

plagat

Joga s Bejkou

Dátum: 4. 9. 2020

Cvičenie jogy zlepšuje ohybnosť a spevňuje celé telo. Vďaka tomu dosiahnete životnú rovnováhu, dokážete zmeniť celkový prístup k životu, naučíte sa relaxovať a ešte oveľa viac.

Príďte si s Bejkou zacvičiť aj Vy, každý pondelok a štvrtok o 19:00 hod. v Kultúrnom dome Ružindol.

Cena za hodinu je 2,00 Eur / platíte priamo cvičiteľke.

ilustracny_obrazok

Intervalový tréning TABATA

Dátum: 4. 9. 2020

Chcete byť zdraví, mať dobrú kondičku a postavu, ktorú Vám budú závidieť?

Tak neváhajte a príďte každý utorok o 19:00 hod. do Kultúrneho domu Ružindol a vyskúšajte si TABATU. Tabata je intenzívny intervalový tréning, pri ktorom sa využívajú kondično - silové cvičenia. Strieda sa 20 sekúnd maximálnej aktivity s 10 sekundami odpočinku opakujúcich sa za sebou 8 krát. Správne vykonaná Tabata je zárukou spálenia veľkého množstva kalórií a ich spaľovanie prebieha ešte 12 hodín po ukončení cvičenia.

Tak zoberte podložku na cvičenie,uterák,fľašku s vodou a príďte si zacvičiť.

Zobrazeno 1-10 z 454