Ružindol - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Farnosť

Obec Ružindol leží v oblasti, ktorá má starú kresťanskú tradíciu. Územie západného Slovenska patrilo do centrálnej časti Veľkej Moravy, kde vznikali najstaršie sakrálne stavby – Devín, Bratislava, Nitra a Ducové. 

Kostol sv. Bartolomeja v Ružindole bol postavený za uhorského kráľa Ondreja II. v roku 1215. Zasvätenie kostola sv. Bartolomejovi v roku 1215 je veľmi nepravdepodobné, nakoľko úcta k sv. Bartolomejovi sa na Slovensku objavuje až v novoveku. To, že mal kostol pôvodne iné patrocínium, potvrdzuje vizitácia z roku 1634, podľa ktorej bol kostol v Ružindole zasvätený sv. Kataríne, teraz už sv. Batrolomejovi apoštolovi. 

Od 01.07.2014 je v obci duchovným pôsobiacim PhDr. Peter Mikula.

Adresa:           

Farský úrad
Ružindol
919 61 Ružindol

Kontakt:  


Bližšie informácie nájdete na stránke: www.fara-ruzindol.sk

Kostol sv. Bartolomeja v RužindoleKostol sv. Bartolomeja v Ružindole

foto_kostolfoto_kostol


foto_kostolfoto_kostol