Ružindol - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Základná organizácia JDS v Ružindole vznikla z iniciatívy vtedajšieho predsedu Okresnej organizácie JDS v Trnave , ktorý oslovil pani Kojsovú, ktorej sa zapáčil program organizácie, oslovila svojich známych  a tak dňa 29.12.2013  sa konala informatívna schôdzka za účasti 27 dôchodcov. Prítomní sa dohodli založiť organizáciu  ZO JDS  Ružindol. Zároveň poďakovali  p. Šimončičovi za organizovanie akcií v rámci Klubu dôchodcov. Záujem o členstvo  prejavili ďalší obyvatelia, a tak dňa 13.1.2014 Zakladajúcou listinou podpísanou predsedom  Okresnej organizácie jednoty dôchodcov na Slovensku  v Trnave p. Jozefom Štefánkom a sedemčlenným novozvoleným výborom na čele  s predsedníčkou p. Annou Kojsovou vznikla  s vedomím  a za podpory Obecného úradu Ružindol  Základná organizácia  JDS  Ružindol.

Pozvanie

Dátum: 26. 6. 2020

Naša organizácia je otvorená pre všetkých obyvateľov v dôchodkovom veku, ktorí majú záujem o spoločenský život, nové priateľstvá a zaujímavé akcie.

Poďakovanie

Dátum: 26. 6. 2020

Naša činnosť, pôsobí s podporou Obecného úradu.

Časopis 3. VEK  október 2018

Napísali o nás

Dátum: 26. 6. 2020

Svoje vydarené akcie - s poznatkami a skúsenosťami sa chceme podeliť aj s inými organizáciami

Vysádzanie ruží

Spolupráca s Obecným úradom a Farnosťou Ružindol

Dátum: 26. 6. 2020

V rámci spolupráce s OÚ sú to hlavne tvorivé dielne a ďalšie akcie pre žiakov ZŠ a MŠ.

Vzdelávanie

Dátum: 26. 6. 2020

Aj v našom seniorskom veku túžime sa naučiť niečo nové, čo sme nestihli v aktívnom období nášho obdobia.

Relax a zdravie

Dátum: 26. 6. 2020

Relax a zdravie úzko súvisí a tak pripravujeme rôzne akcie. Najobľúbenejšie je kúpanie v termálnej vode, ktorej máme na Slovensku našťastie bohato a sú aj vybudované Velnes centrá.

Zájazd do Rakúska

Spoznávaj Slovensko a susedné krajiny

Dátum: 26. 6. 2020

Z akcií spoznávaj Slovensko a susedné krajiny sú to hlavne Rakúsko, Česká republika, Poľsko, v ktorých sledujeme zaujímavé miesta, alebo akcie.

Ples v Ružindole

Spoločenské aktivity

Dátum: 26. 6. 2020

Do spoločenských aktivít musíme v prvom rade zaradiť účasť na reprezentačných plesoch organizovaných OO JDS v Trnave už tradične v plesovej sezóne vždy v inej lokalite.

Športový deň Špačince r.2017

Šport

Dátum: 24. 6. 2020

Šport, hrá v našej činnosti dôležitú úlohu, pretože si v športe vďaka viacerým členom, môžeme zmerať a to doslova, sily s členmi iných organizácií v rámci okresu i kraja.

Kultúra a vzdelávanie

Dátum: 24. 6. 2020

Vrámci Kultúry a vzdelávania sa naša členka starala, aby sme v sezóne podľa možnosti raz mesačne navštívili kultúrne predstavenie.

Činnosť organizácie

Dátum: 24. 6. 2020

Základná organizácia úzko spolupracuje so svojím zakladateľom a zároveň patrí pri organizovaných akciách medzi dôležitých účastníkov v rámci okresu, kraja a taktiež s celoslovenskou pôsobnosťou.