Ružindol - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Činnosť Klubu seniorov v roku 2017

dovolenka - chodník do Tatranskej Lomnice

Činnosť KS v roku 2017 sme začali hodnotiacou členskou schôdzou dňa 16. 2. 2017. K tomuto dňu evidujeme 74 členov. Toto je pre nás veľmi povzbudzujúce, ale zároveň i zaväzujúce.

Práca nášho klubu bola zameraná na plnenie úloh, ktoré sme si sami vytýčili, ale aj na úzku spoluprácu s obecným úradom a v neposlednom rade i s folklórnym súborom „Rošindolčané“, nakoľko v tomto súbore účinkuje 6 členov z nášho klubu seniorov a takto sa podieľame i na činnosti súboru.

     Počas celého roku, okrem mesiacov jún, júl, august, sa členky nášho klubu stretávali každý štvrtok na cvičení pre seniorov v telocvični ZŠ, naši muži si v tomto termíne mohli zahrať v telocvični stolný tenis.

     V tzv. zimných mesiacoch sme organizovali kúpanie na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede a to dňa 7. 2., 19. 4. a 17. 5. 2017, za účasti približne 20 členov.

     Dňa 15. 3. 2017 sme zorganizovali výlet vlakom na Hrebienok vo Vysokých Tatrách za účelom prezretia si ľadových sôch v ľadovom kráľovstve – zúčastnilo sa 14 členov.

     Dňa 3. 4. 2017 sa 11 členov zúčastnilo brigády v hornom parku na úprave terénu a výsadby trávy.

     Dňa 30. 4. 2017 sa uskutočnilo stavanie mája pred OÚ v Ružindole. Pri tejto akcii naše členky upiekli viac druhov koláčov a zákuskov, ktoré sme predávali a tým sme si vylepšili finančnú situáciu v Klube seniorov.

     Dňa 12. 4. 2017 sme spoločne s OÚ zabezpečovali pre deti z MŠ a ZŠ tvorivé dielne so zameraním na veľkonočné sviatky.

     Dňa 8. 5. 2017 sme sa zúčastnili turistickej prechádzky Ružindolským chotárom.

     Dňa 11. 5. 2017 sa 14 členov zúčastnilo brigády na úprave svahu pri dome smútku.

     Dňa 16. mája 2017 pri príležitosti Dňa matiek sme zorganizovali posedenie za účasti 41 členiek nášho klubu seniorov.

     Dňa 27. 5. 2017 bola ďalšia akcia do Bratislavy na vystúpenie súboru „Alexandrovci“, ktorej sa zúčastnilo 36 osôb.

     Dňa 3. 6. 2017 OÚ v spolupráci so ZŠ organizoval akciu na zahájenie leta pri príležitosti MDD. Pri tejto akcii sme aktívne pomáhali.

     V termíne od 19. 6. 2017 do 24. 6. 2017 sa 16 členov nášho klubu seniorov zúčastnilo týždenného pobytu v Tatranských Matliaroch, kde sme využili možnosť rekreácie so štátnou účelovou dotáciou pre seniorov.

     Dňa 19. 7. 2017 sme zorganizovali opekačku, na ktorej sme opekali špekačky a slaninu vo dvore KD, ktorej sa zúčastnilo 33 členov KS.

     Dňa 26. 7. 2017 11 našich členov sa zúčastnilo výletu vlakom do Trenčína, s prehliadkou hradu aj mesta Trenčín. 

     Dňa 2. 9. 2017 OÚ v spolupráci so ZŠ organizovali športový deň pod názvom „Rozlúčka s letom“ . Pri tejto akcii sme zabezpečovali dozor pri jednotlivých športových hrách.

     Dňa 23. 9. 2017 sme sa zúčastnili súťaže vo varení gulášu. Tento guláš sme varili preto, aby si mohli naši členovia posedieť, zdarma si pochutiť na guláši a dobrom vínku. Nakoľko bolo veľmi nepriaznivé počasie, tejto akcie sa zúčastnilo iba 27 našich členov.

     Dňa 9. 10. 2017 sa 24 našich členov zúčastnilo predstavenia baletu „Labutie jazero“.

     Dňa 14. 10. 2017 sme spolu s OÚ uskutočnili výlet do Čičmian, Rajeckej Lesnej a Rajeckých Teplíc, ktorého sa zúčastnilo 38 osôb.

     Dňa 5. 12. 2017 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia „Na skle maľované“, kde sme zabezpečili vstupenky pre 19 našich členov. Dňa 6. 12 2017 OÚ organizoval akciu Mikuláš pod Vianočným stromčekom na ktorej sme sa zúčastnili.

     Dňa 12. 12. 2017  sa uskutočnili tvorivé dielne pre deti. Členovia nášho klubu aktívne pomáhali pri pečení medovníkov, ktoré potom deti zo ZŠ zdobili a vyrábali rôzne vianočné ozdoby.

     Dňa 16. 12. 2017 OÚ poriadal vianočné trhy, ktorých sme sa aj my zúčastnili predajom  zákuskov, ktoré napiekli členky a členovia nášho klubu seniorov.

     Dňa 30. 12. 2017 sme uskutočnili koncoročné posedenie pre našich členov s aktívnou účasťou folklórneho súboru „Rošindolčané“. Túto akciu viac- menej už tradičnú, na základe odozvy hodnotíme, ako veľmi vydarenú. Zúčastnilo sa 51 našich členov.

     Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní akcií aj tým, ktorí sa na nich zúčastňovali. Tiež obecnému úradu, na čele so starostom Ing. Púčikom, ktorí nám vytvárali podmienky na úspešnú a bohatú činnosť nášho klubu seniorov. Poďakovanie patrí aj folklórnemu súboru „Rošindolčané“ za aktívny prístup pri uskutočňovaní jednotlivých podujatí.

Dátum vloženia: 29. 5. 2020 9:40
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 6. 2020 9:21
Autor: Mária Suchánová