Ružindol - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Škola

Základná škola s materskou školou

Základná škola v obci Ružindol bola vystavená v rokoch 1930-1931. Budovu dala vystaviť obec. Pri budove školy boli v ďalších rokoch postavené ďalšie budovy - školská jedáleň, dielne a telocvičňa. Základná škola tvorí jeden právny subjekt s materskou školou. Súčasťou ZŠ s MŠ je aj teraz:

 • školská jedáleň a 
 • školský klub detí. 


Okrem toho má škola odborné učebne na cudzie jazyky, informatiku a informatickú výchovu a chémiu. Internetová stránka školy je www.skolaruzindol.edupage.sk. Materská škola je vzdialená od ZŠ cca 500 m. Má tiež svoju školskú jedáleň.

 

Základná škola s materskou školou

 • Riaditeľ: PaedDr. Ivan  K o v a č o c y
 • Zástupca riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Alena  I š t v a n c o v á
 • Adresa: Základná škola s materskou školou, 919 61 Ružindol č. 3
 • tel: 033/55 49 402
 • fax: 55 49 402
 • e-mail: skolaruzindol@gmail.com

 

Materská škola

 • Zástupca riaditeľa pre MŠ: Ľubica  D u b o v s k á
 • Adresa: Základná škola s materskou školou, 919 61 Ružindol č. 318
 • tel: 033/55 49 185
 • fax: 55 49 402
 • e-mail: msruzindol@gmail.com

 

Školská jedáleň ZŠ a školská jedáleň MŠ

 • Vedúci ŠJ – ZŠ a MŠ: Miloš  Z a n c o
 • Adresa: Základná škola s materskou školou, 919 61 Ružindol č. 3
 • tel: 033/55 49 010
 • fax: 55 49 402
 • e-mail: jedalenruzindol@gmail.com

 

Školský klub detí

Vychovávateľka:

 • Mgr. Natállia  S l o b o d o v á
 • Radka  S ch i f f e r o v á
   
 • Adresa: Základná škola s materskou školou, 919 61 Ružindol č. 3
 • tel: 033/55 49 402
 • e-mail: skolaruzindol@gmail.com

 

foto_skolafoto_skolafoto_skolafoto_skolafoto_skola