Zberný dvor

Zberný dvor

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

znak

 

 

 

Otváracie hodiny zberného dvora:

Obec Ružindol v rámci zlepšenia podmienok s nakladaním komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu prevádzkuje zberný dvor, na ktorom je možné uložiť:

 


Bez poplatku

 

Za poplatok

 

 

Odpad treba privážať rozdelený podľa druhov ( zvlášť stavebný odpad, zvlášť biologicky rozložiteľný drevný a zelený odpad, ...) Väčšie množstvá odpadu je možné vyviesť kontajnermi Obecného úradu Ružindol, na základe objednávky, v pracovných dňoch pondelok až štvrtok od 8.30 hod. do 15.30 hod. ( kontakt - t.č.: 033/55 49 121 )

Zberný dvor je určený iba pre občanov s trvalým pobytom v obci Ružindol.

         

  ! ! ZAKAZUJE SA ! !

 

V prípade porušenia nariadenia a dopustenia sa priestupku, obec môže uložiť pokutu až do výšky 1 500 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie až do výšky 6 638,78 €.

 

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADU NA ZBERNOM DVORE

Pri uložení odpadu na zberný dvor je potrebné odovzdať známku alebo uhradiť sumu v konkrétnej hodnote správcovi zberného dvora. Známky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

- objemový odpad z domácností:

- biologicky rozložiteľný odpad, olej a ostatný odpad:

- drobný stavebný odpad:

 

Trvalo vysvetľujúca tabuľa

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK