Ružindol - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

ZMO

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice (používaná skratka R–ZMOS Jaslovské Bohunice) bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 4. marca 1991 v Drahovciach a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Uznesením XII.snemu združenia dňa 5. marca 2002 bol zmenený názov na Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice (skratka: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice).

Združenie

  • je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením miest a obcí v 30 km pásme od Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice,
  • tvorí priestor pre vzájomnú výmenu názorov, ich zbližovanie, formulovanie spoločných postupov pri napĺňaní demokratického poslania samosprávy, plní základné koordinačné funkcie,
  • zapája starostov a primátorov obcí a miest do riešenia aktuálnych problémov spoločnosti a samosprávy,
  • vykonáva poradenstvo, organizuje odborné vzdelávacie akcie prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra,
  • podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem, metodických usmernení,

  • udržiava dobré partnerské vzťahy s regiónmi JE Mochovce a JE Dukovany,

  • trvalo vytvára priestor pre efektívnu a kvalifikovanú spoluprácu s prevádzkovateľom jadrových zariadení,
  • v rámci uplatňovania demokratických zásad slobodného šírenia názorov vytvára možnosti pre komunikáciu s ochranárskymi a enviromentálnymi organizáciami najmä v oblasti životného prostredia.

 

Viac o ZMO, región JE Jaslovské Bohunice sa dozviete na oficiálnej internetov stránke:
https://www.zmo.sk/

ZMO