Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Farnosť

 

Obec Ružindol leží v oblasti, ktorá má starú kresťanskú tradíciu. Územie západného Slovenska patrilo do centrálnej časti Veľkej Moravy, kde vznikali najstaršie sakrálne stavby – Devín, Bratislava, Nitra a Ducové. 

Kostol sv. Bartolomeja v Ružindole bol postavený za uhorského kráľa Ondreja II. v roku 1215. Zasvätenie kostola sv. Bartolomejovi v roku 1215 je veľmi nepravdepodobné, nakoľko úcta k sv. Bartolomejovi sa na Slovensku objavuje až v novoveku. To, že mal kostol pôvodne iné patrocínium, potvrdzuje vizitácia z roku 1634, podľa ktorej bol kostol v Ružindole zasvätený sv. Kataríne, teraz už sv. Batrolomejovi apoštolovi. 

Od 01.07.2014 je v obci duchovným pôsobiacim PhDr. Peter Mikula.

 

Adresa:           Farský úrad
                         Ružindol 1
                         919 61 Ružindol

Kontakt:          mail: farnost.ruzindol@abu.sk

                          tel. č.: 033/55 49 139

                          mobil: 0905 299 001

 

 


Bližšie informácie nájdete na stránke: www.fara-ruzindol.sk

Kostol sv. Bartolomeja v RužindoleKostol sv. Bartolomeja v RužindoleKostol sv. Bartolomeja v Ružindole