Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Škola


Základná škola s materskou školou

Základná škola v obci Ružindol bola vystavená v rokoch 1930-1931. Budovu dala vystaviť obec. Pri budove školy boli v ďalších rokoch postavené ďalšie budovy - školská jedáleň, dielne a telocvičňa. Základná škola tvorí jeden právny subjekt s materskou školou. Súčasťou ZŠ s MŠ je aj teraz:
 

  • školská jedáleň a 
  • školský klub detí. 


Okrem toho má škola odborné učebne na cudzie jazyky, informatiku a informatickú výchovu a chémiu. Internetová stránka školy je www.skolaruzindol.edupage.sk. Materská škola je vzdialená od ZŠ cca 500 m. Má tiež svoju školskú jedáleň.

 

Základná škola s materskou školou

Riaditeľ: PaedDr. Ivan  K o v a č o c y
Zástupca riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Alena  I š t v a n c o v á
Adresa: Základná škola s materskou školou, 919 61 Ružindol č. 3
Kontakt:

033/55 49 402
fax:55 49 402
e-mail: skolaruzindol@gmail.com

 

Materská škola

Zástupca riaditeľa pre MŠ: Ľubica  D u b o v s k á
Adresa: Základná škola s materskou školou, 919 61 Ružindol č. 318
Kontakt:

033/55 49 185
fax: 55 49 402
e-mail: msruzindol@gmail.com

 

Školská jedáleň ZŠ a školská jedáleň MŠ

Vedúci ŠJ – ZŠ a MŠ: Miloš  Z a n c o
Adresa: Základná škola s materskou školou, 919 61 Ružindol č. 3
Kontakt:

033/55 49 010
fax: 55 49 402
e-mail: jedalenruzindol@gmail.com

 

Školský klub detí

Vychovávateľka: Bc. Lucia F e d o r i š i n o v á
  Bc. Renáta  Š t e f u n k o v á
 

Mgr. Natállia  S l o b o d o v á

Radka  S ch i f f e r o v á

Adresa: Základná škola s materskou školou, 919 61 Ružindol č. 3
Kontakt:

033/55 49 402
e-mail: skolaruzindol@gmail.com

 

foto_skolafoto_skola2