Menu
Obec Ružindol
Obec Ružindol

Zberný dvor

znak

 

 

 

Otváracie hodiny zberného dvora:

 • streda 16:00 h - 18:00 h
 • sobota 10:00 h - 16:00 h
 • počas sviatkov je zberný dvor zatvorený.

Obec Ružindol v rámci zlepšenia podmienok s nakladaním komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu prevádzkuje zberný dvor, na ktorom je možné uložiť:

 


Bez poplatku

 • Biologicky rozložiteľný drevný odpad ( orezy stromov, konárov, krov, viniča, čistá pokosená tráva )

 • Biologicky rozložiteľný zelený odpad ( burina, lístie, kvety )

 • Nábytok z dreva, odpadové stavebné drevo

 • Papier ( noviny, časopisy, letáky, plagáty, zošity, katalógy, kartóny, lepenka,  knihy, baliaci a kancelársky papier, kalendáre bez kovových väzieb a pod. )

 • Kovový odpad ( väčšie kusy kovového odpadu )

 • Sklo ( sklené fľaše a poháre, obaly a predmety zo skla, tabuľové sklo a pod. )

 • Textil a šatstvo ( čisté a suché všetky druhy odevov, deky, topánky, plyšové hračky a pod.)

 • Elektroodpad, vrátane žiariviek, svietidiel a batérií ( vyradené elektrické a elektronické zariadenia, použité batérie a akumulátory )

 • Jedlé oleje a tuky ( oleje a tuky z prípravy jedál, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku *priniesť v plastových uzavretých fľašiach alebo nádobách )

 • tzv. "tvrdé" plasty ( odpadové koše, koše na bielizeň, prepravky, debničky, kvetináče, tácky, hračky, záhradný nábytok. kýble, vedrá, sudy, bandasky, vodovodné a kanalizačné potrubie, závlahy, PVC okenné rámy - bez skiel, elektrikárske lišty, auto nárazníky )

 

Za poplatok

 • Objemový odpad z domácností ( napr. čalúnený a plastový nábytok, dvere, koberce, okná, plastové prepravky, plastové hračky a pod. )
 • Drobný stavebný odpad ( max. 2 m3   – nie traktorové vlečky, ani nákladné autá )

 • Ostatné odpady s obsahom škodlivých látok ( rozpúšťadlá, pesticídy, olovené batérie, motorové, prevodové, hydraulické, mazacie oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá, drevo obsahujúce nebezpečné látky )

 

 

Odpad treba privážať rozdelený podľa druhov ( zvlášť stavebný odpad, zvlášť biologicky rozložiteľný drevný a zelený odpad, ...) Väčšie množstvá odpadu je možné vyviesť kontajnermi Obecného úradu Ružindol, na základe objednávky, v pracovných dňoch pondelok až štvrtok od 8.30 hod. do 15.30 hod. ( kontakt - t.č.: 033/55 49 121 )

Zberný dvor je určený iba pre občanov s trvalým pobytom v obci Ružindol.

         

  ! ! ZAKAZUJE SA ! !

 • Vyvážať a ukladať odpad mimo zberného dvora ( čierne skládky ).

 • Vyvážať a ukladať odpad na verejné priestranstvá obce, za ploty záhrad.

 • Vyvážať na zberný dvor odpad, ktorý sa odoberá spred domácností ( plasty PET fľaše, obalové fólie, tetrapakové obaly, kovové plechovky od nápojov, konzervy, viacvrstvové obaly od mlieka a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov a pod. )
 • Vyvážať odpad do kontajnera na cintoríne, ktorý slúži iba na zhromažďovanie odpadu z cintorína.

 

V prípade porušenia nariadenia a dopustenia sa priestupku, obec môže uložiť pokutu až do výšky 1 500 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie až do výšky 6 638,78 €.

 

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADU NA ZBERNOM DVORE

Pri uložení odpadu na zberný dvor je potrebné odovzdať známku alebo uhradiť sumu v konkrétnej hodnote správcovi zberného dvora. Známky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

- objemový odpad z domácností:

 • VRECE - 3 €

 

- drobný stavebný odpad:

 • VRECE, FÚRIK – nosnosť do 55 kg x 0,078 € za kilogram = 4,30 €

 • PRÍVESNÝ VOZÍK – nosnosť do 250 kg x 0,078 € za kilogram = 19,50 €

 • PRÍVESNÝ VOZÍK – nosnosť do 750 kg x 0,078 € za kilogram = 58,50 €

 

 

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:152
TÝŽDEŇ:1375
CELKOM:935189

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

mapa

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play