Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ružindol č. 2/2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území obce Ružindol

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ružindol č. 3/2019 O financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Ružindol

Sadzibník poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol

 

2019

VZN č. 1/2019 O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia a určení miesta a času prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Sadzobník poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol

 

2018

Dodatok č. 2/2017 v VZN č. 2/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Ružindol

Sadzobník poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol

 

2017

VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Ružindol

VZN č. 2/2017 o vylepovaní plagátov na území obce Ružindol

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Ružindol

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Ružindol

 

2016

VZN_1/2016_Zmena_uzemneho_planu_obce

VZN_2/2016_o_nakladani_s_KO_a_DSO_na_uzemi_obce_Ruzindol

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Ružindol

 

2015

Dodatok_1/2015_k_VZN_2/2012

Dodatok_2/2015_k_VZN_2/2012

VZN_1/2015_Trhovy_poriadok

VZN_2/2015_o_mieste_a_case_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky

 

2013

VZN_1/2013_o _urceni_vysky_dotacie

VZN_2/2013_o_mieste_a_case_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_solskej_dochadzky

VZN_3/2013_Prevadzkovy_poriadok_pohrebisk

 

2012

Navrh_dodatku_1/201_ k_VZN_3/2011

Statut_obce_Ruzindol_2012

VZN_1/2012_o_mieste_a_case_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky

VZN_2/2012_o_miestnych_daniach_a_miestnom_polatku_za_KO

Zasady_hospodarenia_s_majetkom_obce_2012

 

2011

Dodatok_1_2010_k_VZN_1/2008_o_mieste_a_zapise_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky

Dodatok_1/2010_k_VZN_1/2009_o_miestnych_daniach

VZN_1/2011_o_podmienkach_drzania_psov

VZN_2/2011_o_mieste_a_case_zapise_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky

VZN_3/2011_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_KO

 

2010

VZN_1/2009_o_miestnych daniach

 

2008

VZN_Sprava_cintorina

 

2006

VZN 1/2006 o poskytovaní dotácií

 

2019

Rozpočet Obce Ružindol na roky 2020 - 2022 - príjmová časť

Rozpočet Obce Ružindol na roky 2020 - 2022 - výdavková časť

Záverečný účet obce k 31.12.2018

Individuálna výročná správa za rok 2018

Konsolidovaná výročná správa za rok 2018

 

2018

Rozpočet Obce Ružindol na roky 2019 - 2021 - príjmová časť

Rozpočet Obce Ružindol na roky 2019 - 2021 - výdavková časť

Záverečný účet obce k 31.12.2017

Individuálna výročná správa za rok 2017

Konsolidovaná výročná správa za rok 2017

 

 

 

2017

Rozpočet obce Ružindol na roky 2018 - 2020 - príjmová časť

Rozpočet obce Ružindol na roky 2018 - 2020 - výdavková časť

Konsolidovaná výročná správa za rok 2016

Individuálna výročná správa za rok 2016

Záverečný účet obce k 31.12.2016

 

2016

Rozpočet obce Ružindol na roky 2017 - 2019 - príjmová časť

Rozpočet obce Ružindol na roky 2017 - 2019 - výdavková časť

Vyrocna_sprava_za_rok_2015

Konsolidovaná výročná správa za rok 2015

Zaverecny_ucet_obce_k_31.12.2015

 

2015

Navrh_rozpoctu_obce_Ruzindol_na_roky_2015-2017

Prijmova_cast

Vydavkova_cast

Vyrocna_sprava_za_rok_2014

Zaverecny_ucet_obce_k_31.12.2014

 

2014

Vyrocna_sprava_za_rok_2013

Zaverecny_ucet_obce_k_31.12.2013

 

2013

Navrh_programoveho_rozpoctu_2014-2016_tabulova_cast

Vyrocna_sprava_za_rok_2012

Zaverecny_ucet_obce_k_31.12.2012

 

2012

Navrh_rozpoctu

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2013-2015

Vyrocna_sprava_za_rok_2011

Zaverecny_ucet_obce_2011

 

2011

Navrh_programoveho_rozpoctu_2012

Rekapitulacia_progr.rozpoctu_2012-2014

ROZPOCET_2012

Vyrocna_sprava_za_rok_2010

Zaverecny_ucet_obce_k_31.12.2010

 

2010

Dovod.sprava_k_rozpoctu_2010-2012

Navrh_programoveho_rozpoctu_2011

Navrh_rozpočtu_2011 - 2013

Programovy_rozpocet_2010

Rozpocet_2010

Vyrocna_sprava_za_rok_2009

Zaverecny_ucet_obce_k_31.12.2009

2019

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_1/2019

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_2/2019

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_3/2019

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_4/2019

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_5/2019

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_6/2019

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_7/2019

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_8/2019

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_9/2019

 

2018

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_1/2018

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_2/2018

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_3/2018

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_4/2018

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_5/2018

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_6/2018

 

2017

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_1/2017

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_2/2017

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_3/2017

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_4/2017

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_5/2017

 

2016

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_1/2016

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_2/2016

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_3/2016

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_4/2016

 

2015

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_1/2015

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_2/2015

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_3/2015

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_4/2015

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_5/2015

 

2014

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_1/2014

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_2/2014

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_3/2014

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_4/2014

 

2013

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_1/2013

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_2/2013

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_3/2013

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_4/2013

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_5/2013

 

2012

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_1/2012

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_2/2012

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_3/2012

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_4/2012

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_5/2012

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_6/2012

 

2011

Rokovaci_poriadok_obecneho_zastupitelstva

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_1/2011

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_2/2011

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_3/2011

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_4/2011

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_5/2011

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_8/2011

Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_9/2011