Menu
Obec Ružindol
Obec Ružindol

Slobodný prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Ružindol ako povinná osoba k dispozícii a ktoré je povinná sprístupňovať a zverejňovať.
Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nesprístupňujú sa informácie vymedzené § 8 Ochrana utajovaných skutočností, § 9 Ochrana osobnosti a osobných údajov, § 10 Ochrana obchodného tajomstva a § 11 Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám.

 

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:


1. písomnou formou na adresu:

Obecný úrad Ružindol
Hlavná 130/118
919 61 Ružindol

 

2. ústne - osobne , na Obecnom úrade Ružindol počas stránkových hodín:

 • Pondelok  8:00 - 11:30,  13:00 - 15:00 
 • Streda       8:00 - 11:30,  13:00 - 17:00 
 • Štvrtok      8:00 - 11:30,  13:00 - 15:00

Telefonicky , na tel. číslach:

 • 033/ 5549 121 

 

3. elektronicky - emailom:

 • obec@ruzindol.sk
 • starosta@ruzindol.sk
 • vargova@ruzindol.sk
 • spankova@ruzindol.sk  
 • bajuzikova@ruzindol.sk   
 • drobna@ruzindol.sk                                                                                                     

 

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Žiadosť o sprístupnenie informácií je Obec Ružindol povinná vybaviť najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní a o 15 dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej veci sa týka, čo sa navrhuje.

 

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:398
TÝŽDEŇ:2114
CELKOM:921926

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

mapa

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play