Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Obec Ružindol postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a smernicami schválenými Obecným zastupiteľstvom Uzn.č. 53/2010. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

 

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností

 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní