Ružindol - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Vznik Klubu seniorov pri Obecnom úrade v Ružindole   

Klub seniorov vznikol po rozdelení základnej organizácie JDS v mesiaci júl 2016 ustanovujúcou schôdzou dňa 14. júla 2016. Prítomných bolo 34 členov z počtu 50 evidovaných členov. Bol zvolený päť členný výbor a dvaja členovia revíznej komisie. Bol schválený plán práce.

Zvolený výbor Klubu seniorov dňa 14 júla 2016 bol v zložení:

Schiffer Jozef - predseda

Clementis Ľuboš - podpredseda

Kuracinová Mária - tajomníčka

Suchánová Mária - hospodárka

Grdiničová Mária - členka výboru

Revízna komisia v zložení:

Očenáš Rudolf - predseda RK

Lanáková Zdenka - členka RK  

foto klubu seniorov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na svojom zasadnutí dňa 25. 7. 2016 výbor Klubu seniorov vypracoval a predložil Obecnému zastupiteľstvu v Ružindole Štatút Klubu seniorov, ktorý bol obecným zastupiteľstvom schválený a podpísaný starostom obce Ing. Púčikom, dňa 7. 9. 2016.