Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

16.02.2018

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ na šk. rok 2018/2019

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a VZN č. 2/2015 určujem miesto a čas zápisu detí do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2018/2019:

Detail

16.02.2018

Zápis detí do Materskej školy Ružindol na šk. rok 2018/2019

V súlade so zákonom č. 245/208 Z .z o výchove a vzdelávaní a VZN č. 2/2015 určujem miesto a čas zápisu detí do Materskej školy Ružindol na školský rok 2018/2019:

Detail

16.02.2018

Pozvánka na zasadnutie OZ - 22.02.2018

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 22.02.2018 /štvrtok/ o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu Ružindol.

Detail

02.02.2018

Nové cestovné poriadky od 01.02.2018

Nové cestovné poriadky od 01.02.2018

Detail

25.01.2018

AKO TRIEDIŤ PAPIER V NAŠEJ OBCI od 1.1.2018

Triedená zložka - PAPIER

Detail

11.12.2017

Podanie žiadosti o úľavu do 31.01.2018

Podanie žiadosti o úľavu

Detail

11.12.2017

Stránkové hodiny na Obecnom úrade Ružindol počas sviatkov

Stránkové hodiny na Obecnom úrade Ružindol počas sviatkov

Detail

11.12.2017

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Detail

08.12.2017

Pozvánka na Ohňostroj - 31.12.2017 o 20:00 h

Pozvánka na Ohňostroj

Detail

08.12.2017

Pozvánka na Vianočné trhy v Ružindole - 16.12.2017 od 12:00 h

Pozvánka na Vianočné trhy v Ružindole

Detail

 

Podujatia v roku 2018

 

 

Január 2018

02.01. - Novoročný mariášový turnaj

 

26.01. - Reprezentačný ples

 

 

Február 2018

10.02. - Pochovávanie basy a maškarný ples

 

14.02. - Uvítanie detí do života

 

 

Marec 2018

20.03. - Veľkonočné tvorivé dielne

 

 

Apríl 2018

30.04. - Stavanie mája

 

 

Máj 2018

01.05. - Vystúpenie skupiny Kollárovci

 

19.05. - Volejbalový turnaj

 

 

Jún 2018

01.06. - Medzinárodný deň detí

 

01.06. - Beh Ružindolský Víchor

 

 

Júl 2018

09.07. - 13.07. - Leto v Ružindole

 

23.07. - 27.07. - Leto v Ružindole

 

 

August 2018

24.08. - 26.08. - Hodové slávnosti

 

 

September 2018

01.09. - Súťaž vo varení guláša a ukončenie leta

 

 

Október 2018

06.10. - Ružindolská bosorka

 

23.10. - Posedenie so seniormi

 

 

November 2018

10.11. - Lampiónový sprievod

 

 

December 2018

06.12. - Mikuláš

 

11.12. - Vianočné tvorivé dielne

 

15.12. - Vianočné trhy

 

31.12. -  Ohňostroj