Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

11.12.2017

Podanie žiadosti o úľavu do 31.01.2018

Podanie žiadosti o úľavu

Detail

11.12.2017

Stránkové hodiny na Obecnom úrade Ružindol počas sviatkov

Stránkové hodiny na Obecnom úrade Ružindol počas sviatkov

Detail

11.12.2017

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Detail

08.12.2017

Pozvánka na Ohňostroj - 31.12.2017 o 20:00 h

Pozvánka na Ohňostroj

Detail

08.12.2017

Pozvánka na Vianočné trhy v Ružindole - 16.12.2017 od 12:00 h

Pozvánka na Vianočné trhy v Ružindole

Detail

08.12.2017

Pozvánka na Vianočné tvorivé dielne - 12.12.2017

Pozvánka na Vianočné tvorivé dielne

Detail

06.12.2017

Otváracie hodiny na Zbernom dvore počas sviatkov

Zmena otváracích hodín na Zbernom dvore počas sviatkov

Detail

05.12.2017

Pozvánka na Celoslovenský zraz otužilcov

Pozvánka na Celoslovenský zraz otužilcov

Detail

05.12.2017

Pozvánka na Reprezentačný ples - 26.01.2018

Pozvánka na Reprezentačný ples

Detail

30.11.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ - 04.12.2017

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

Detail

 

Podujatia v roku 2017 - 2018

 

 

December 2017

06.12. - Stretnutie s Mikulášom

 

09.12. - Volejbalový turnaj

 

12.12. - Vianočné tvorivé dielne

 

16.12. - Vianočné trhy

 

27.12. - Posviacka mladých vín

 

31.12. - Ohňostroj

 

 

Január 2018

02.01. - Novoročný mariášový turnaj

 

26.01. - Reprezentačný ples

 

 

Február 2018

10.02. – Pochovávanie basy

 

13.02. – Uvítanie detí do života

 

 

Marec 2018

20.03. – Veľkonočné tvorivé dielne

 

 

Apríl 2018

30.04. – Stavanie mája

 

 

Máj 2018

19.05. – Volejbalový turnaj

 

 

Jún 2018

01.06. – Medzinárodný deň detí

 

01.06. – Beh Ružindolský Vícho

 

 

Júl 2018

09.07. - 13.07. - Leto v Ružindole

 

23.07. - 27.07. - Leto v užindole

 

 

August 2018

24.08. - 26.08. - Hodové slávnosti

 

 

September 2018

01.09. – Súťaž vo varení guláša a ukončenie leta

 

 

Október 2018

06.10.– Ružindolská bosorka

 

23.10. – Posedenie so seniormi

 

 

November 2018

10.11. - Lampiónový sprievod

 

 

December 2018

06.12. – Mikuláš

 

11.12. – Vianočné tvorivé dielne

 

15.12. – Vianočné trhy

 

31.12. - Ohňostroj